vasastan.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Karlbergsvägen

Studentbostad i Karlbergsvägen

Karlbergsvägen löper från Odenplan till Norra Stationsgatan. Gatan fick sitt namn vid namnrevisionen 1885 och kommer ifrån Karlbergs Slott. I dag huserar Militärhögskolan Karlberg i slottets lokaler. Längs gatan ligger flertalet skolor, bland annat Vasa real, Gustav Vasaskolan, Dyslexiskolan och Birkaskolan/Tomteboskolan. Vasa Real är en mellan- och högstadieskola med 800 elever fördelade på 30 klasser. I denna skola finns även ett högstadium med judisk profil. Detta högstadium är det enda i Stockholm med en sådan inriktning. Vid Odenplan liksom vid korsningen mot Västmannagatan finns nedgångar till Odenplans tunnelbanestation. Stationen invigdes år 1952 och är en del av gröna linjen.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png