vasastan.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad på Torsgatan

Studentbostad på Torsgatan

Torsgatan börjar i söder vid Norra Bantorget och följer bangården norrut i nord-västlig riktning. Ungefär i höjd med Sabbatsbergs sjukhus svänger gatan norrut, korsar Sankt Eriksgatan och Sankt Eriksplan och slutar vid Torsplan i höjd med Norra Stationsgatan. Solnavägen utgör dess fortsättning i Solna kommun. Sitt nuvarande namn fick Torsgatan vid stora namnrevisionen 1885 och namnet låg under kategorin “den nordiska gudaläran”, där Tor var en av de främsta inom den nordiska gudasagan. Längs Torsgatan finns bland annat Bonnierhuset, PwC’s huvudkontor och Stockholm vattens administrationsbyggnad.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.
Mere i denne kategori: « Sveavägen Hamre »

Icon CO2 neutral website English transparent.png